BLI MEDLEM

Priser säsongen 2024/2025

Familjemedlemsskap med 1 skoter

300kr

Ytterligare skoter

100kr/skoter

Valfritt ledbidrag

X kr

Valfritt bidrag

X kr
För att betala in medlemsavgiften

Swisha till 123 089 86 50 eller

Betala till bankgiro 421-2551 - NYTT BANKGIRO -

Märk gärna BG betalningen med:  Namn & Mailadress.

Ledkarta finns att hämta digitalt via qr-kod på Åkes Motor eller Frendo mot uppvisande av swishbetalning.