DELSBOSKOTERKLUBB SEDAN 1986

MÅL

Att hålla skoterlederna inom Delsbo socknen brukbara och uppmärkta.

Att medlemmarna följer skoterlederna och visar hänsyn till markägare och boende i området.

Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.

Att främja medlemmarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkta leder för att minska skador på skog och natur.


SYFTE

Syftet är att främja medlemmarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkta leder för att minska skador på skog och natur. 


Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt föra en dialog mellan alla berörda parter.


Kontakt ledfrågor:

Johan Paulsen (vice.ordförande)

070- 593 58 08


Kontakt ev. klagomål:

Gustav Nilsson (sekreterare)

073- 806 49 46


Jimmy Taxén (ordförande)

076- 794 96 29 


Maria Nordgren (kassör)

070- 265 77 04


EMAIL

info@delsboskoterklubb.se

 

Facebook

Delsbo Skoterklubb 


ADRESS

c/o Redovisningstjänst i Delsbo AB

Tingsvägen 1B , 824 71 Delsbo


 
 
 
 
 

KONTAKTFORMULÄR

STYRELSEN

Ordförande

Jimmy Taxén

Ledamot

Fredrik Lideståhl

Vice ordförande

Johan Paulsen

Suppleant

Oscar Camel

Sekreterare

Gustav Nilsson

Suppleant

Dennis Axelsson

Kassör

Maria Nordin

PROTOKOLL