KLUBBINFO

DELSBO SKOTERKLUBB STARTADES 1982

MÅL

Att hålla skoterlederna inom delsbo socknen brukbara och uppmärkta.


Att medlemmarna följer skoterlederna och visar hänsyn till markägare och boende i området.


Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.


Att främja medlemmarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkta leder för att minska skador på skog och natur.


SYFTE

Syftet är att främja medlemarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkata leder för att minska skador på skog och natur. 


Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt föra en dialog mellan alla berörda parter. 
 
 
 
 

KONTAKTFORMULÄR

Joel Krantz (vice ordförande)

070- 241 88 26

Maria Nordin (Kassör)

070-2657704


EMAIL

info@delsboskoterklubb.se

 

ADRESS

c/o Redovisningstjänst i Delsbo AB

Tingsvägen 1B , 820 60 Delsbo


STYRELSEN


Ordförande Gustav Nilsson                                              Kassör Maria Nordin                                                           Suppleant Fredrik Åhs

vice ordförande Joel Krantz​                                             Ledarmot Leif Svensson                                                    Suppleant Benny Nordli

Sekreterare Mikael Svensson                                          Ledarmot Felix Sundström                                              Suppleant Fredrik Lideståhl​


DOKUMENT


               

Copyright @ All Rights Reserved