KLUBBINFO

DELSBO SKOTERKLUBB STARTADES 1982

MÅL

Att hålla skoterlederna inom delsbo socknen brukbara och uppmärkta.

 

Att medlemmarna följer skoterlederna och visar hänsyn till markägare och boende i området.

 

Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.

 

Att främja medlemmarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkta leder för att minska skador på skog och natur.

 

​SYFTE

Syftet är att främja medlemarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkata leder för att minska skador på skog och natur.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt föra en dialog mellan alla berörda parter.

 

 

KONTAKTFORMULÄR

 
 
 
 

Joel Krantz (vice ordförande)

070- 241 88 26

Maria Nordin (Kassör)

070-2657704

 

EMAIL

ADRESS

c/o Redovisningstjänst i Delsbo AB

Tingsvägen 1B , 820 60 Delsbo

 

STYRELSEN

 

Ordförande Gustav Nilsson Kassör Maria Nordin Suppleant Fredrik Åhs

vice ordförande Joel Krantz​ Ledarmot Leif Svensson Suppleant Benny Nordli

Sekreterare Mikael Svensson Ledarmot Felix Sundström Suppleant Fredrik Lideståhl​

 

DOKUMENT

 

Copyright @ All Rights Reserved